Postani član

Izvadak iz Statuta

III. Članstvo u udruzi

Članak 12.

(1) Članstvo u Udruzi može biti redovito ili podržavajuće.
(2) Postupak primanja u članstvo se uređuje Pravilnikom o primanju u Dizajn centar Zagreb. Svaki/ svaka član/članica Dizajn centra Zagreb prilikom primanja u članstvo potpisuje Prijavnicu, kojom potvrđuje da prihvaća Statut i druge akte Dizajn centra Zagreb. Popis članova/članica se vodi u elektroničkom obliku te obvezno sadrži sljedeće podatke:

1. osobno ime ili naziv,
2. datum rođenja,
3. osobni identi kacijski broj (OIB),
4. adresa stanovanja i drugi kontakt podaci
5. datum pristupanja Dizajn centru Zagreb,
6. kategorija članstva,
7. datum prestanka članstva

Popis članova/članica dostupan je svim članovima/ članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev, a vodi ga Koordinator/ica Dizajn centra Zagreb.

(1) Redovito članstvo čine sve osobe koje su stalno zaposlene ili dugoročnije angažirane na nekom od projekata i programa Udruge. Skupština može redovnom/im članicom/članom proglasiti i osobu koja svojim radom i zalaganjem pridonijela ugledu i ciljevima Udruge, a nije stalno zaposlena ili dugoročnije angažirana na projektima Udruge. Procedura primanja u redovito članstvo razrađena je odredbama Pravilnika za primanje u članstvo Udruge.

(2) Redovitim članom može postati:
1. Svaka punoljetna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi, koja prihvaća odredbe ovoga Statuta te koja zadovoljava kriterije propisane Pravilnikom za primanje u članstvo Udruge.

2. Trgovačko društvo koje je zainteresirano je za rad u Udruzi, koje prihvaća odredbe ovoga Statuta te koja zadovoljava kriterije propisane Pravilnikom za primanje u članstvo Udruge.

3. Profesionalna organizacija, strukovna udruga, udruga, javna ustanova, obrazovna institucija i znanstveno-istraživačka institucija koja je svojim radom kompatibilna s radom Udruge, a zainteresirana je za rad u Udruzi, koja prihvaća odredbe ovoga Statuta te koja zadovoljava kriterije propisane Pravilnikom za primanje u članstvo Udruge.

(3) Podržavajuće članice i članovi Udruge mogu biti punoljetne osobe koje/i podržavanju djelovanje Udruge, sudjeluju u akcijama, manifestacijama, skupovima i drugim događajima koje organizira Udruga. Procedura primanja u podržavajuće članstvo razrađena je odredbama Pravilnika za primanje u članstvo Udruge.

(4) Sve/i redovne/i članice/ovi su ujedno i članice/ovi Skupštine Udruge.

(5) Članovi Udruge nemaju obavezu plaćanja članarine.

 

Ukoliko želite postati član Dizajn centra Zagreb, isprintajte i čitljivo popunite pristupnicu i pošaljite nam je poštom na adresu Račkoga 9, naslovljenu na Dizajn centar Zagreb. Unutar 10 radnih dana poslat ćemo Vam email s potvrdom o članstvu.

PODRŽAVAJUĆE ČLANSTVO:
dcz-pristupnica-za-podrzavajuce-clanstvo